Årsaker til munn - og halsinfeksjoner

En voksen lider i gjennomsnitt av to til tre tilfeller av sår hals hvert år. De tre vanligste smittekilder er typisk miljø, virus og bakterier.

MILJØ 
Innånding av tørr luft med støv- eller forurensningspartikler kan svek­ke de sarte slimhinner som beskytter halsen mot skader. Forstyrrelser i slimhinnene skaper nemlig tørrhet eller smerte i halsens overflate og gjør den sårbar overfor virus- og bakterieinfeksjoner.

VIRUSINFEKSJON 
Den mest alminnelige årsak til smerter i halsen er virus­in­feksjoner, som kan medføre alt fra svak irritasjon til sterke smerter.

Alle virus som forårsaker influensa- og forkjølelsessymptomer angriper stort sett halsen og medfører smerter. Rent medisinsk skjer dette ved at virusene "overtar" cellene i halsen og infiserer dem, slik at dine celler begynner å produsere enda flere virus.

Smertene i halsen skyldes endringen cellene utsettes for og kroppens egen reaksjon på infeksjonen. Kroppen reagerer bl.a. med å frigjøre inflammatoriske aktører, som samarbeider med neuronene for å forsterke de smertesignalene som sendes til hjernen.

Til slutt beseirer immunforsvaret viruset, og smertene i halsen forsvinner gradvis. Av alle de tilfellerne du opplever med smerter i halsen, stammer ca. 60-70 % fra et virus.

BAKTERIEINFEKSJON 
Det finnes bakterier overalt og mange av dem finnes i din egen kropp, hvor de hjelper med å utføre nyttige funksjoner.

Men vi kan også risikere å bli infisert av såkalte sykdoms­frembringende bakterier. Det skjer f.eks. når de slimholdige beskyttelsesmekanismene i halsen blir svekk­et på grunn av miljømes­sige faktorer eller virus. Når det oppstår en infeksjon, vil bakteriene formere seg raskt i varme og fuktige miljøer og forårsake smerter i halsen. Kroppens forsvarsmekanismer reagerer på samme måte som overfor virus, men noen ganger er bakterieinfeksjoner så alvorlige at immunsystemet har bruk for hjelp. Her kan en behandling med antibiotika hjelpe.

Bakterier er skyldige i 20-30 % av alle infeksjoner i halsen.