Årsaker til munn - og halsinfeksjoner

En voksen lider i gjennomsnitt av to til tre tilfeller av sår hals hvert år. De tre vanligste smittekilder er typisk miljø, virus og bakterier.

MILJØ 
Innånding av tørr luft med støv- eller forurensningspartikler kan svek­ke de sarte slimhinner som beskytter halsen mot skader. Forstyrrelser i slimhinnene skaper nemlig tørrhet eller smerte i halsens overflate og gjør den sårbar overfor virus- og bakterieinfeksjoner.

VIRUSINFEKSJON 
Den mest alminnelige årsak til smerter i halsen er virus­in­feksjoner, som kan medføre alt fra svak irritasjon til sterke smerter.

Alle virus som forårsaker influensa- og forkjølelsessymptomer angriper stort sett halsen og medfører smerter. Rent medisinsk skjer dette ved at virusene "overtar" cellene i halsen og infiserer dem, slik at dine celler begynner å produsere enda flere virus.

Smertene i halsen skyldes endringen cellene utsettes for og kroppens egen reaksjon på infeksjonen. Kroppen reagerer bl.a. med å frigjøre inflammatoriske aktører, som samarbeider med neuronene for å forsterke de smertesignalene som sendes til hjernen.

Til slutt beseirer immunforsvaret viruset, og smertene i halsen forsvinner gradvis. Av alle de tilfellerne du opplever med smerter i halsen, stammer ca. 60-70 % fra et virus.

BAKTERIEINFEKSJON 
Det finnes bakterier overalt og mange av dem finnes i din egen kropp, hvor de hjelper med å utføre nyttige funksjoner.

Men vi kan også risikere å bli infisert av såkalte sykdoms­frembringende bakterier. Det skjer f.eks. når de slimholdige beskyttelsesmekanismene i halsen blir svekk­et på grunn av miljømes­sige faktorer eller virus. Når det oppstår en infeksjon, vil bakteriene formere seg raskt i varme og fuktige miljøer og forårsake smerter i halsen. Kroppens forsvarsmekanismer reagerer på samme måte som overfor virus, men noen ganger er bakterieinfeksjoner så alvorlige at immunsystemet har bruk for hjelp. Her kan en behandling med antibiotika hjelpe.