Kontakt oss

Innehaver av markedsføringstillatelse:                       Distributør:                                      

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S        Bonaventura Sales AS
Vandtårnsvej 83A                                                              Postboks 1542 Vika
2860 Søborg, Denmark                                                    0117 Oslo, Norway                                                   
+45 44 44 97 01                                                                +47 671 159 30