Kontakt oss

Innehaver av markedsføringstillatelse:                     Distributør:                                      

RB Health Nordics A/S                                                    Bonaventura Sales AS
Vandtårnsvej 83A                                                            Postboks 1542 Vika
2860 Søborg, Denmark                                                  0117 Oslo, Norway                                                   
+45 44 44 97 01                                                              +47 671 159 30