Strefen 8,75 mg sugetabletter 16 stk.

Product Features

  • Symptomlindring ved hoven og sår hals
  • Strefen virker antiinflammatorisk
  • Strefen virker i opptil 3 timer

Pack Contents: 16 EA

Produktbeskrivelse

Strefen sugetabletter er indisert til kortvarig symptomlindring ved sår hals.

En sugetablett inneholder 8,75 mg flurbiprofen.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Makrogol 300
Kaliumhydroksid
Sitronsmak (inneholder butylhydroksyanisol (E 320))
Levomentol
Flytende sakkarose
Flytende glukose (inneholder hvetestivelse og svoveldioksid (E 220))
Invertsukker (honning)

Kun til oral administrasjon og kortvarig bruk.
Voksne og barn over 12 år
En sugetablett suges/oppløses langsomt i munnen hver 3-6. time ved behov.
Høyst 5 sugetabletter pr. døgn.
Dette legemidlet bør brukes i høyst tre dager.

Pediatrisk populasjon
Ikke indisert til barn under 12 år.

Eldre
Det kan ikke gis noen generell doseringsanbefaling da klinisk erfaring til dags dato er begrenset. Eldre har økt risiko for å få alvorlige følger av bivirkninger. Dersom NSAID anses nødvendig skal den laveste effektive dosen brukes i kortest mulig tid. Ved behandling med NSAID bør pasienten kontrolleres regelmessig med hensyn til gastrointestinal blødning.

Nedsatt nyrefunksjon
Dosereduksjon er ikke nødvendig hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Flurbiprofen er kontraindisert hos pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon.

Nedsatt leverfunksjon
Dosereduksjon er ikke nødvendig hos pasienter med lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Flurbiprofen er kontraindisert hos pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon.

I likhet med alle sugetabletter skal Strefen sugetabletter flyttes rundt i munnen ved suging for å unngå lokal irritasjon.

Bivirkninger kan begrenses dersom laveste effektive dose brukes i den korteste tiden som kreves for å kontrollere symptomene.

Kontraindikasjoner
• Overfølsomhet overfor flurbiprofen eller overfor noen av hjelpestoffene
• Pasienter som tidligere har hatt overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. astma, bronkospasme, rhinitt, angioødem eller urticaria) overfor acetylsalisylsyre eller andre NSAID
• Pågående eller tidligere gjentatte episoder (to eller flere påviste hendelser) med magesår/blødning og intestinalsår
• Anamnese med gastrointestinal blødning eller perforasjon, alvorlig kolitt, blødnings- eller hematopoeseforstyrrelser relatert til tidligere NSAID-behandling
• Samtidig bruk av andre NSAID, inkludert cyklooksygenase-2-spesifikke hemmere
• Tredje trimester av graviditet
• Alvorlig hjerte-, nyre- eller leversvikt

https://www.legemiddelsok.no/sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=200637da-adcc-455f-95e0-b5bd130f2102&searchquery=strefen&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0

Strefen (flurbiprofen 8,75 mg/dose). 

Sugetabletter: Voksne og barn over 12 år: lindring av ubehag ved sår hals. Smeltes langsomt i munnen. Skal ikke svelges hele eller tygges. Munnspray: Voksne over 18 år: lindring av ubehag ved sår hals. Spray kun bak i svelget. Ikke inhaler under spraying.  

 

Skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 dager. Kontakt lege innen 3 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Skal ikke brukes av gravide og ammende, ved overfølsomhet for virkestoffet, acetylsalisylsyre eller andre legemidler mot feber, smerter eller betennelse, ved alvorlig hjerte-, nyre- eller leversykdom, hvis du har eller har hatt gjentakende sår eller blødning i magesekk/tarm, har hatt tarmbetennelse eller blødningsforstyrrelser ved bruk av legemidler mot betennelse og smerte. Kontakt lege/apotek før bruk hvis du har astma eller allergi, bakterieinfeksjon, hjerte-, nyre- eller leverproblemer, høyt blodtrykk, kronisk autoimmun sykdom, hodepine som skyldes legemiddelbruk, alvorlig hudsykdombetennelsessykdom i tarmen, er eldre, har hatt slag eller bruker andre legemidler. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 

Fås kjøpt uten resept.  

Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S